تومیکس

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

(کل 5 توسط 1 نفر)

دانلود موزیک محمد امیری سقوط با دو کیفیت 128 و 320

ﭼﻘﺪر ﻫﺮزه و ﻟﺠنی دﺳﺘﺎﻣﻪ نگیر ﺑﺮو بمیر
ﺗﻨﻬﺎ دلیل ﺳﻘﻮﻃﻢ ﺑﻮدیدانلود موزیک اورجینال محمد امیری سقوط
دانلود ریمیکس موزیک محمد امیری سقوط {دیجی ونزو}
دانلود ریمیکس موزیک محمد امیری سقوط {لاتی}
مرجع انتشار : دلدار موزیک

متن موزیک محمد امیری سقوط


ـــــــــــــــ|محمد امیری - سقوط|ـــــــــــــــ

ﭼﻘﺪر ﻫﺮزه و ﻟﺠنی دﺳﺘﺎﻣﻪ نگیر ﺑﺮو بمیر
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺤﺮمی ﺗﻮﻫﻢ زدم ﺷﺪید
ﺗﺮس ﺗﺮس ﺗﻮ ﺗﻨﻢ ﺗﺰریق
ﻣﻮرفینای ﺳنگین ﻧﺪارن ﺗﺎثیر
ﻟﺶ اﻓﺘﺎدم زیر ﺿﺮب تیغ
ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ اﺻﻠﺎ ﺗﻮ ﺧﻮبی
ﺗﻨﻬﺎ دلیل ﺳﻘﻮﻃﻢ ﺑﻮدی
ﻫﺮﺷﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ میشدی ﺑﻢ زﻧﮓ ﻧﺰن
بی ﻣﻦ ﺑﺮو ﻗﺪم ﺑﺰن
دﺳﺘﻢ ﺑﺮه رو این ﻣﺎﺷﻪ
ﺧﺮﺟﺖ میشه دو ﻣﺘﺮ ﻛﻔﻦ
ﭼﺮا ﺗﻮ اﺻﻠﺎ هیچی حالیت نیست
ﻋﻮضی ﻣﻐﺰ ﻣﻨﻮ
ﻣﺼﺮﻓﺎی اﺟﺒﺎری ﻟﺶ بیسچاری
اﺧﻠﺎق ﺳﮕﺶ ﻟﻌﻨﺖ بویت
ﺧﻔﻢ ﻛﺮده ﻧﻪ نمی خوام
ﺗﻮ این ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب نمی تانم
ﻣﻦ این جوری ﺧﻮدم ﺑﻤﺎﻧﻢ
ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ اﺻﻠﺎ ﺗﻮ ﺧﻮبی
ﺗﻨﻬﺎ دلیل ﺳﻘﻮﻃﻢ ﺑﻮدی
ﻫﺮﺷﻮ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ میشدی
ﺑﻢ زﻧﮓ ﻧﺰن بی ﻣﻦ ﺑﺮو ﻗﺪم ﺑﺰن
دﺳﺘﻢ ﺑﺮه رو این ﻣﺎﺷﻪ
ﺧﺮﺟﺖ میشه دو ﻣﺘﺮ ﻛﻔﻦ

ـــــــــــــــ|محمد امیری - سقوط|ـــــــــــــــ
(کل 5 توسط 1 نفر)
برچسب ها

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

لطفاً نظر تبلیغاتی ارسال نکنید تایید نمیکنیم
کد امنیتی رفرش