تومیکس

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

(کل 5 توسط 1 نفر)

دانلود موزیک سعید آسایش بله رو بگو با دو کیفیت 128 و 320

ﻳﻪ ﻧﮕﺎه ﺗـﻮ ﭼﺸﻤﺎم ﻛﺮدی
دیگه ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺗـﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪدانلود موزیک اورجینال سعید آسایش بله رو بگو
دانلود ریمیکس {دیجی کیان کیسان} موزیک بله رو بگو {ریمیکس شده دلدار موزیک}
مرجع انتشار : دلدار موزیک

متن موزیک سعید آسایش بله رو بگو


ـــــــــــــــ|سعید آسایش - بله رو بگو|ـــــــــــــــ

ﻳﻪ ﻧﮕﺎه ﺗـﻮ ﭼﺸﻤﺎم ﻛﺮدی
دﻟﻤﻮ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﺮدی
ﺗﻮ ﺑﺎزی ﻋﺎﺷﻘﻰ
دل آﺳﺘﻮ ﻳﻬﻮ رو ﻛﺮدی
اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ
اﮔﻪ ﻧﻴﺎﻳﻰ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
آﺧﻪ دﻟﻢ اﺳﻴﺮ ﺗﻮﻋﻪ
دیگه ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺗـﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
اﮔﻪ ﻧﻴﺎﻳﻰ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
آﺧﻪ دﻟﻢ اﺳﻴﺮ ﺗﻮﻋﻪ
دیگه ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺗـﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻠﻪ رو ﺑﮕﻮ ای ﻳﺎر
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم ای وای
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم ای داد
ﺑﺮی دﻳﻮوﻧﻢ ای وای
ﺑﻠﻪ رو ﺑﮕﻮ ای ﻳﺎر
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم ای وای
ﺑﻰ ﺗـﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم ای داد
ﺑﺮی دﻳﻮوﻧﻢ ای وای
وای اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺸﻰ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎم ﻛﻦ ﺑﺸﻪ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
وای اﮔﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺸﻰ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺎم ﻛﻦ ﺑﺸﻪ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ

ـــــــــــــــ|سعید آسایش - بله رو بگو|ـــــــــــــــ
(کل 5 توسط 1 نفر)

تظرات ارسال شده

لطفاً نظر تبلیغاتی ارسال نکنید تایید نمیکنیم
کد امنیتی رفرش