تومیکس

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

(کل 0 توسط 0 نفر)

دانلود موزیک ترکی دونده ملر بانا دونده ملر با دو کیفیت 128 و 320

جانیم بنی گرچکدن یانلیش آنلادین
سنین اونوتتوم ایسمینی نیدی یادانلود موزیک اورجینال ترکی دونده ملر بانا دونده ملر
دانلود ریمیکس موزیک ترکی دونده ملر بانا دونده ملر
مرجع انتشار : دلدار موزیک

متن موزیک ترکی دونده ملر بانا دونده ملر


ـــــــــــــــ|ترکی - دونده ملر بانا دونده ملر|ـــــــــــــــ

سنین اونوتتوم ایسمینی نیدی یا
بانا نیدی یا
بنیم کیزلارین هپسی ده باربی یا
بابا چوک هاربی یا
تامام تام تام
جانیم بنی گرچکدن یانلیش آنلادین
تامام تام تام
جانیم بنی گرچکدن یانلیش آنلادین

Dön demeler bana Dön demeler
Senin unuttum ismini neydi ya
Bana neydi ya
Benim kızların hepsi de Barbie ya
Baba çok harbi ya
Tamam tamam tamam
Canım beni gerçekten yanlış anladın
Tamam tamam tamam
Canım beni gerçekten yanlış anladın

ﭼﻰ ﺷﺪه دﺧﺘﺮ ﻤﻴﮕﻢ ﻣﺮده ﻜﻬ
ﭼﻰ ﺷﺪه دﺧﺘﺮ ﻤﻴﮕﻢ ﻣﺮده ﻜﻬ
وﻟﺸﻮن ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺮدم ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺑﺮﮔﺮد
ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺑﺮﮔﺮد ﺒﻬﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮﻧﮕﺮد
اﺳﻤﺘﻮ ﻳﺎدم رفته چی بودش ﻫﺎ
اﺻﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﻰ داﺷت ها
دﺧﺘﺮاﺗﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎرﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻪ ﻣنه ها
ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺟﻨﮕﻰ
ﺑﺎﺷﻪ باﺷه خیلی ﺧﺐ
ﺑﺒﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰدﻟﻢ ﺑﺎور ﻛﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮفتی ﻣﻄﻠﺒﻮ

ـــــــــــــــ|ترکی - دونده ملر بانا دونده ملر|ـــــــــــــــ
(کل 0 توسط 0 نفر)
برچسب ها

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

لطفاً نظر تبلیغاتی ارسال نکنید تایید نمیکنیم
کد امنیتی رفرش